آخرین اخبار نوستالژی

۰۱:۱۵:۵۴
اساسا توسعه به چه معناست؟ آیا صرفا به معنای ساخت‌و‌ساز فیزیکی است، یا معنای دیگری دارد؟
۰۲:۵۴
استفاده از اسامی یا المان‌های طراحی مدل‌های قدیمی و نوستالوژیک در خودروهای جدید مدت‌هاست که مورد توجه خودروسازان قرار گرفته است.
۱