آخرین اخبار نیروی کار

۱۴:۲۰
برخی مطالعات، رابطه معنادار بین تورم مسکن و کاهش بهره‌وری نیروی کار را روایت می‌کنند.
اکوایران: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار مشاهده می‌شود وضعیت بیکاری شهری طی پاییز 1402 در 19 استان کشور در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته اما استان سیستان و بلوچستان علاوه بر اینکه رکورددار بیکاری شهری است، وضعیت بیکاری در آن وخیم‌تر شده و حتی در مقایسه با سال گذشته تشدید شده است.
۰۲:۲۱
عضو شورای عالی کار، مبنای محاسبات هزینه خانوار برای تعیین دستمزد سالانه را اعلام کرد.
۰۸:۲۵
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با احتمال «مطرح شدن و تصویب فروش سربازی به مشمولان غایب در لایحه بودجه ۱۴۰۳» گفته، تصمیم‌گیری برای این مساله به ستاد کل نیروهای مسلح مرتبط می‌شود و از اختیارات فرماندهی کل قواست و مجلس نمی‌تواند به آن ورود کند. اگر قرار به بررسی و اقدامی در این زمینه باشد، باید با نظر ستادکل نیروهای مسلح انجام شود.
۰۳:۰۴
یک معادله مجهول برای همه ما وجود دارد که اگر دولت درامد نفت را بین همه مردم تقسیم کند بهتر از دخالت در آن است؟
اکوایران: در پاییز 1402، بیش‌تر از 80 درصد از کسانی که در پاییز سال گذشته شاغل بوده‌اند همچنان شاغل مانده‌اند. در مقابل، کمتر از 3 درصد از شاغلان پاییز سال گذشته پس از گذشت یک سال بیکار شده‌اند. نزدیک به 10 درصد شاغلان پاییز سال قبل نیز در پاییز 1402 از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد در تابستان سال ۱۴۰۲ ، تمایل مردان به فعالیت در بخش خصوصی اقتصاد بیشتر از زنان بوده است.
اکوایران: شواهد به دست آمده از داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که از زمستان 98 و همزمان با شروع همه‌گیری کرونا، تعداد زنان شاغل به شدت اُفت می‌کند. همچنین، به نظر می‌رسد کاهش نرخ بیکاری زنان در فصل بعد، یعنی در بهار 99، متاثر از این باشد که گروهی از زنان بیکار از یافتن شغل ناامید شده و از ذیل تعریف بیکار خارج شده‌اند.
اکوایران: بنابر گزارش مرکز آمار در پاییز سال 1402، سهم اشتغال ناقص مناطق شهری و روستایی نسبت به پاییز 1401 کمتر شده است. با وجود این کاهش همچنان این سهم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که بهره‌وری بازار نیروی کار در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است.
۰۰:۵۴
بازار کار هر چند به روایت متغیرها، تصویر خوبی را روایت می‌کند اما رمق ندارد.