آخرین اخبار هدایت نقدینگی

۵۵:۱۰
فرمان نقدینگی دست کیست؟ بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه؟ سیاستگذار مالی به هدایت نقدینگی علاقه دارد، چرا که می‌خواهد برای شعارهایش پول داشته باشد و به همین علت ‌در بودجه‌های سنواتی، تسهیلات تکلیفی چاق‌تر شده‌اند.
اکوایران: دو اصطلاح «نقدینگی» و «هدایت نقدینگی» که هر از گاهی بر زبان مسئولان و گاه کارشناسان اقتصادی جاری و پرتکرار می‌شود، چه معنایی دارد و چقدر از آن و درباره آن درک درستی وجود دارد؟
در چارچوب سیاستگذاری اقتصادی ایران همواره این گزاره مطرح می‌شود که با وجود رشد چشم‌گیر حجم نقدینگی کشور (به عنوان نمونه حجم نقدینگی طی 10 سال منتهی به سال 1400 در حدود 5/10 برابر شده است) همواره بنگاه‌های اقتصادی کشور دسترسی به اعتبار و نبود نقدینگی لازم را در صدر فهرست مشکلات محیط کسب‌وکار خود قرار می‌دهند.
۱