پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • بخشش ۷ هزار میلیاردی ایران به همسایگان

  سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه سیاست ارز چندنرخی به دلیل ایجاد بستر فساد و رانت سیاستی از پیش‌ شکست خورده است، گفت: متاسفانه ۲۰ درصد از داروهای واردشده با ارز ترجیحی سر از کشورهای همسایه درآورد.

  ۰ مشاهده ۰۲:۱۸
 • معمای درآمد ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی

  دولت روحانی با یک مصوبه، از درآمد ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی صرف نظر کرد؛

  ۰ مشاهده ۰۲:۲۱
 • سفر در زمان : افزایش قیمت بنزین در مجلس رد شد

  مرور تاریخ هیچ فایده ای هم نداشته باشد یادمان می آورد که چه اشتباهاتی کرده ایم و کدام مسیرها را درست آمده ایم یا روی چه تصمیم هایی به غلط پا فشاری کرده‌ایم.

  ۰ مشاهده ۰۵:۰۰
۱