آخرین اخبار واکسن اسپوتنیک وی

۰۳:۰۳
رسانه های بریتانیایی مدعی شده اند که روسیه با استفاده از جاسوسان خود توانسته بلوپرینت واکسن آسترازنکا را دزدیده و با کپی از آن واکسن اسپوتنیک وی را ساخته است.
۰۵:۵۳
در حالی که وضعیت کرونا در خیلی از شهرها سیاه شده صحبت از واردات یک محموله ۶۰ میلیون دوزی واکسن اسپوتنیک از روسیه شنیده می شود، خبری که معلوم نیست چقدر قابلیت اجرا داشته باشد.
۱