آخرین اخبار وزارت جهاد کشاورزی

طرح نظارت و پایش بر تولید و عرضه کالاهای اساسی در سراسر کشور هوشمند شد.
۰۳:۰۳
امروز مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، عدم تغییر قیمت سبوس را رد و تاکید کرده است تحمیل هر گونه بار مالی بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع بوده و اعتبار یارانه ای در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این مورد پیش بینی نشده است.
۱