آخرین اخبار وزارت کشاورزی

۰۲:۲۰:۲۳
در اولین دور از سلسه نشست های تخصصی بررسی سیاست های صنعتی کشور در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی حاضرین با بررسی چالش های موجود به این پرسش پاسخ دادند که آیا توازنی بین تامین و ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی هست و در این مسیر کدام از وزارتخانه های جهادکشاورزی و یا صمت کوتاهی کردند؟
۰۶:۰۸
وزیر جهاد کشاورزی از فعالان صنعت غذا خواهش کرده که در برنامه کشت قراردادی گندم به دولت کمک کند.
۰۴:۲۳
دولت رئیسی تصمیم دارد لایحه ای برای احیای جهاد سازندگی تدوین کند.
۱