آخرین اخبار وزیر کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در نشست قرارگاه امنیت غذایی گفت: شاخص‌های اقتصادی بخش کشاورزی رو به بهبود بوده و ذخایر محصولات اساسی در وضعیت مطلوب است.
۰۳:۵۵
عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دو دولت هاشمی رفسنجانی می‌گوید: زمانی که آقای زنگنه وزیر نیرو بود به سیاست‌های آبی اعتراض کردم و آقای هاشمی به من گفتند به تو ربطی ندارد.
۱