آخرین اخبار پتروشیمی میانکاله

۰۶:۲۰
ماجرای پتروشیمی میانکاله حالا به میدانی برای منازعه نیابتی دولت و مجلس تبدیل شده است؛ خبرگزاری خانه ملت، روزنامه ایران روزنامه رسمی دولت را به دلیل انتشار گزارشی که درآن به نقش نائب رئیس مجلس در احداث این پتروشیمی اشاره کرده بود، به باد انتقاد گرفت.
۱ ۲