پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • نحوه پشت‌نویسی در چک‌های جدید

    از سال آینده ثبت چک‌ها در سامانه صیاد اجباری شده و لزوم آشنایی با انوع کابردهای چک در سامانه صیاد را دوچندان می‌کند.

    ۰ مشاهده ۰۱:۳۳
۱