آخرین اخبار کاخ گلستان

کاخ موزه گلستان در قلب شهر تهران یکی از آثار جهانی ایران در فهرست میراث یونسکو است که شامل مجموعه‌ای از بناها و آثار تاریخی‌ست و یکی از مقاصد مهم گردشگران در ایام نوروز است.
۱