آخرین اخبار کارگران

۰۲:۲۹
هرساله یکی از مسائل چالشی دولت‌ها، تعیین میزان افزایش دستمزد کارمندان و کارگران است. این افزایش به عبارتی تعدیل کردن حقوق مزد بگیران با تورم است.
۰۰:۳۱
مقایسه حداقل دستمزد مصوب در سال ۱۳۹۹ معادل «۲ میلیون و‌ ۸۰۱ هزار و ۴۶۹ تومان» (کل دریافتی) با کشورهای توسعه ‌یافته و در حال توسعه نشان می ‌دهد که رقم تعیین شده در ایران نسبت به درآمد ملّی سرانه ما ایرانیان بالاتر از بقیه کشورها است.
۰۱:۵۸
چند سالی‌‌ست بنگاه‌های تازه خصوصی‌شده مثل نیشکر هفت‌تپه شاهد اعتراض کارگران است اما ریشه مشکل در کجا بوده؟ آیا مشکلات در ضوابط غیرمنطقی و غیرعلمی قانون خصوصی‌سازی و نحوه اجرای آن است؟
۱