پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • قتل عجیب در فاز یک

    خبر کشته شدن بابک خرمدین، کارگردان سینما به دست پدر و مادرش بمب خبری دیروز بود به همین دلیل هم چند روزنامه قید تیترهای سیاسی را زدند و به پرونده او که دیروز مرحله مقدماتی‌اش را شروع کرد، پرداختند.

    ۰ مشاهده ۰۶:۰۴
۱