پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • داد فرمانده بلند شد

    روند کند واکسیناسیون در کشور صدای فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونای شهر تهران را هم درآورد.

    ۰ مشاهده ۰۲:۴۵
  • بمب تورم جهانی؟

    بسته‌های محرک مالی که در مقابله با کرونا بکار گرفته شد، نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده است. خیلی‌ها هم نگران بروز تورم در بزرگترین اقتصاد جهان هستند.

    ۰ مشاهده ۰۴:۳۰
۱