پخش زنده پخش زنده اکو ایران

کلاس درس اقتصاد توسعه

کلاس درس اقتصاد توسعه، یک دوره ی آموزش مجازی رایگان است که توسط دو نفر از اساتید اقتصاد دانشگاه جورج میسون (دکتر الکس تبرک و دکتر تایلر کوئن) تهیه شده است.

در این دوره تلاش شده است تا پیشران ها و موانع متعدد توسعه ی اقتصادی و تولید ثروت در کشورهای مختلف،  با زبانی ساده و در عین حال علمی و با استفاده از اصول بنیادین علم اقتصاد مدرن،  مورد بررسی قرار گیرد.

 • قسمت یازدهم - افول بازده

  افزایش سرعت رشدِ بازده می تواند به فرایند تولید غذا کمک کند این مشکل از سال ١٩٩٠ تا کنون ادامه دارد که رشد بازده به سرعت گذشته نیست

  مشاهده ۰۴:۱۷
 • انقلاب سبز

  این داستان حماسی با نورمن بورلاگ آغاز می شود و به پاکستان و هند توسعه میابد. چگونه میلیون ها انسان با کمک علم از گرسنگی نجات یافتند؟ در این قسمت ببینید

  مشاهده ۰۴:۱۹
 • وابستگی صنعت به کشاورزی

  پشت هر انقلاب صنعتی موفقی یک انقلاب کشاورزی بوده است. کشاورزی چه کمکی به سرمایه گذاری در یک کشور می کند؟ در این قسمت ببینید.

  مشاهده ۰۳:۵۰
 • اهمیت کشاورزی

  کشاورزی بخش بنیادین مطالعه ی اقتصاد توسعه است، خصوصا برای کشورهای فقیر. دسترسی به غذای ارزان چه تاثیری در توسعه ی اقتصادی دارد؟ رابطه ی کشاورزی با سطح رفاه جوامع چیست؟

  مشاهده ۰۲:۳۲
 • جغرافیا و توسعه، بیماری ها

  در این ویدیو توزیع جغرافیایی بیماری ها، هم برای انسان ها و هم حیوانات، و همچنین تاثیر آنها بر رشد را بررسی کرده، اهمیت چرخه های مطلوب و معیوب را در توسعه مشاهده می کنیم.

  مشاهده ۱۱:۴۰
 • جغرافیا و توسعه، تجارت

  مالیات می تواند باعث کاهش تجارت شود، ولی کوه ها هم همین تاثیر را دارند! با توجه به جغرافیا چه چیزهایی در مورد تجارت یاد می گیریم؟

  مشاهده ۱۱:۵۰
 • رونق تا چه حد پایدار است؟

  از زمان چاپ کتاب جرد دایموند، چه چیزهای دیگری در مورد رابطه بین جغرافیا و توسعه یاد گرفته ایم؟ تا چه حد رونق اقتصادی یک ملت میراث گذشته های دور آن است؟

  مشاهده ۰۷:۰۲
 • اسلحه، میکروب، و فولاد: آنالیز بسیار دراز مدت

  خلاصه ای از بحث مهم جرد دایموند در کتابش "اسلحه، میکروب، و فولاد" در مورد اینکه چرا هزاران سال پیش بعضی مناطق بخصوص شاهد آغاز رشد بودند.

  مشاهده ۱۸:۱۰
 • نگاه اجمالی به اهمیت نهادها

  در این ویدیو قدرت نهادها نشان داده می شود. اما عامل ایجاد نهادها چیست؟ آیا می توانیم نهادها را تغییر دهیم؟

  مشاهده ۰۵:۱۰
 • حقایق پایه ای رشد و توسعه

  در این ویدیو بعضی داده های پایه ای توسعه در مورد کشورهای مختلف و در طول زمان ارایه می شود.

  مشاهده ۱۳:۱۱
۱