پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • سلبریتی ها، کلاهبرداران مسکنی می شوند ؟

    در روزهای اخیر پایتخت نشینان شاهد بیلبوردهایی با تصویر سلبریتی ها هستند تا مردم را به سمت سرمایه گذاری در مسکن سوق دهند. آیا این اقدام آن ها قانونی است؟

    ۰ مشاهده ۲۷:۱۴
۱