آخرین اخبار کمک غرب به اوکراین

اکوایران: نتیجه احتمالی بازگشت اوکراین به عملیات تهاجمی، تلفات گسترده سربازان خواهد بود، چیزی که ارتش اوکراین با ضعف عددی خود، نمی‌تواند آن را تحمل کند. تجهیزات نظامی و مهمات محدودی که اوکراین به آن‌ها دسترسی دارد به سرعت تخلیه خواهند شد و در این فرآیند، دفاع از مناطق تحت کنترل اوکراین دشوارتر می‌شود.
اکوایران: بدون تغییری اساسی در عرضه سلاح‌های پیشرفته غربی و پول نقد، اوکراین نمی‌تواند مناطق خود را آزاد کند. این امر پوتین را آزاد می‌گذارد تا در ماه‌ها یا سال‌های آینده این کشور زخمی را ذره ذره بجود. حتی اگر روسیه نتواند کار اوکراین را به پایان برساند، یک پیروزی نصفه، امیدهای کیف برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
اکوایران: دولت بایدن می‌توانست کارهای بیشتری برای کمک به نیروهای اوکراینی انجام دهد تا برتری اولیه خود را افزایش دهند، اما احتیاط مانع آن‌ها شد.
۱