آخرین اخبار کمیسیون امنیت ملی

۰۶:۱۶
هفت اکتبر برای ایران چه تبعاتی داشت و آیا بعد از این تحولات، احتمال وقوع درگیری بین ایران و اسرائیل افزایش یافته است؟
۰۲:۰۷
آیا کاهش روابط با غرب ایران را بیش از گذشته به سمت شرق سوق خواهد داد؟
۰۱:۰۲
رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملى مجلس بر این باور است که برخى دولت‌ها چون دولت باکو گمان مى‌کند ایران به لحاظ دیپلماتیک در شرایط سراشیبى قرار دارد؛ لذا برخى رفتارهایشان ناشى از همین باور است.
۱