آخرین اخبار گروه سیمانی

۱۲:۳۴
امروز نیز شاخص هم ‌وزن به رغم افت هجده هزار واحدی تا این لحظه، مثبت است.
۰۹:۴۷
صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع مهم و تاثیر گذار در توسعه زیر ساخت های کشور شناخته می شود. اما قیمت گذاری در خصوص آن به دلیل دخالت مستقیم دولت پرچالش بوده است.
۱