پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • سیگنال ناخوشایند مسکن در خرداد

    بازار مسکن شهر تهران پس تورم منفی در دو ماه متوالی، دوباره صعودی شد.

    ۰ مشاهده ۰۲:۰۱
  • تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران

    براساس محاسبات و گزارش جدید بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به ۳.۶ درصد رسیده است و این رشد در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ به عدد ۷.۷ درصد محاسبه شده است.

    ۰ مشاهده ۰۲:۳۱
۱