آخرین اخبار گمرک ایران

۰۳:۴۴
اگر ویدئوی اذیت و آزار گورخرها در محوطه گمرک را دیده باشید حتما جزئیات تازه‌ای که درباره مقصران این حادثه منتشر شده برایتان جالب خواهد بود، جزئیاتی که پای گمرک را به ماجرا باز می‌کند.