آخرین اخبار یوفو

۰۳:۰۱
امروزه تصاویری دست‌به‌دست می‌شود که در مورد منبع زمینی بودن آن جای تردید بسیاری وجود دارد و بحث سفینه فضایی و یوفوها داغ شده است.
۰۱:۴۶
چند روزی است که بحث آدم‌فضایی‌ها داغ شده چرا که کنگره مکزیک، دو جسد مومیاییِ به اصطلاح آدم‌فضایی را به نمایش درآورده است.
۱