آخرین اخبار آفت کش

پس از روشن شدن ماجرای برگشت خوردن فلفل های دلمه ای از روسیه که علت آن وجود چهارنوع سم کشاورزی ثبت نشده دراین کشور اعلام شد، حال عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس بخشی مخدوش و فاقد اعتبار بودن برخی از گواهی بهداشتی و قرنطینه‌ای محموله فلفل صادراتی به روسیه را به عنوان متهم ردیف دوم برگشت خوردن فلفل دلمه ای اعلام کرد.
با معرفی « آفت کش‌ها» به عنوان متهم اصلی بازگشت محصولات کشاورزی از کشورهای مقصد، این سوال به وجود آمده که آیا مشکل در نوع سم مصرفی بوده یا استفاده نادرست از سموم باعث بروز این مشکل شده است.
استفاده نادرست و بی رویه از آفت کش ها و وجود پسماند آن ‌ها در محصولات باغی و زراعی، موجب شد تا رئیس اتاق تهران روز گذشته در متنی در فضای مجازی از این مشکل با عنوان «مرگ خاموش» یاد کند.
با ممنوعیت جدید روسیه برای واردات از ایران در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کامیون فلفل دلمه‌ای صادارتی در مسیر روسیه معطل شده‌اند که برای رفع این مشکل ایران راه حل موقت به روسیه ارائه کرده است تا ورود این کامیون ها به این کشور امکان پذیر شود.
چرا محصولات کشاورزی ایرانی از کشورهای بازارهای صادراتی برگشت می خورند؟
۱