آخرین اخبار احیای توافق هسته ای ایران

اکوایران:اظهارات ضد و نقیض ادعایی از جانب کشورهای غرب عضو برجام موجب شده تا چشم انداز رایزنی ها در باب احیای برجام در هاله ای از ابهام قرار بگیرد. به ادعای ناظران این گزاره در کنار دو مقوله دیگر یعنی ناارامی ها در ایران و همچنین مسئله همکاری های نظامی ایران با روسیه، مسئله را پیچیده تر هم کرده و راه حل ارائه شده برای آن را دشوارتر.
اکوایران: کنفرانس اردن را آزمونی برای محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق می دانند؛ همانی که بعد از یک سال بن بست سیاسی و رویارویی رقبای شیعه ( از یک طرف حامیان مقتدی صدر و در طرف دیگر هیئت هماهنگی شیعیان) توانست قدرت را در اختیار گرفته و در قامت نخست وزیر جدید عراق فعالیتش را آغاز کند.
۱