آخرین اخبار احیای وزارت بازرگانی

اکوایران: وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز با چند خبر از جمله «تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی»، «دلیل شکست حصر واردات خودرو»، «آخرین خبرها از تفکیک» و ... به جمع خبرنگاران آمد، اما نشست وزیر صمت در شرایطی برگزاری شد که در طول نشست خبرنگاران بارها به پاسخ های نصف و نیمه وزیر صمت اعتراض کردند. سید رضا فاطمی امین در این نشست به دفعات به شیوه ای زیردستانه از پاسخ کامل به پرسش خبرنگاران خوداری کرد.
۱