آخرین اخبار اسرائیل و برجام

در حالی که برخی از تحلیل گران از ردپای اسرائیل در توقف مذاکرات برجام سخن می گویند برخی نیز این خبر را تکذیب کرده اند.
اکوایران: شاید ایران و آمریکا هر دو در شکست مذاکرات مقصر باشند، اما اسرائیل نیز از هیچ فرصتی برای سنگ اندازی در روند آن فروگذار نکرده است.
راسنه ای اسرائیلی مدعی شده است که دیگر پرونده توافق برجام بسته شده است.
اکوایران: به رغم «غیرسازنده» توصیف کردن موضع ایران از سوی آمریکا پیرامون احیای برجام، مقامات اسرائیل معتقدند توافق با ایران در چند هفته آینده محتمل است.
برخی کارشناسان بر این باورند که رفتار و استراتژی اسرائیل در قبال برجام تغییر کرده است.
۱