آخرین اخبار اعتراضات عراق

اکوایران: آخرین ماه تابستان سال خورشیدی گذشته آبستن حوادثی بود که جریان جنگ در اوکراین را به شکل قابل توجهی دستخوش تحول کرد.
اکوایران: با کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار آمریکا، آلمانی‌ها و عراقی‌ها در مقابل بانک‌های مرکزی‌شان به اعتراض پرداختند.
۳۹:۱۵
عراق ناآرام شد و در صدر ناآرامى ها مقتدى صدر، روحانى شیعه قرار دارد. اما صدر با هدایت نبرد خیابانى به دنبال چیست و چه سناریوهایى را مى توان برای آینده عراق متصور بود؟
۱