آخرین اخبار اقتصاد دهه90

بررسی ها نشان می دهد شاخص بهره وری اقتصاد ایران در سال 99 نسبت به سال 90 بالغ بر 11 درصد کاهش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد رشد شاخص بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران پس از سه سال رشد منفی، بالاخره در سال 99 مثبت به ثبت رسیده است.
علی رغم بهبود نسبی بهره وری سرمایه در سال 99، هنوز این شاخص نسبت به سال های میانی دهه 90 با اختلاف پایین تر است.
اکوایران: بررسی ها نشان می دهد علی رغم جهش های ارزی در چهار سال اخیر، هنوز هم تراز تجاری ایران منفی است. به بیان ساده تر واردات از صادرات پیشی دارد.
۱