آخرین اخبار اقتصاد کلا

بررسی ها نشان می دهد سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل از 34.7 درصد در فصول گذشته به زیر 33 درصد در بهار امسال رسیده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد اشتغال ناقص در اقتصاد ایران در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته تغییر محسوسی نداشته، این درحالیست که همین شاخص برای زنان نسبت به بهار 1400 وخیم‌تر شده است.
بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی برآورد شده در بهار امسال 3 درصد پایین تر از رشد به ثبت رسیده در بهار سال گذشته بوده است.
۱