آخرین اخبار اقدام نظامی

اکوایران: بلوک اصلی آفریقای غربی در پی سرنگونی دولت و بازداشت محمد بازوم، رئیس جمهور نیجر توسط ژنرال‌ها در ماه گذشته، با روز آغاز (D-day) مداخله نظامی احتمالی برای بازگرداندن دموکراسی در نیجر موافقت کرد.
مذاکرات جاری در وین بهترین و واقعاً تنها گزینه برای عبور از بحران کنونی است، و اگرچه دیپلماسی بایدن در قبال ایران در حال فروپاشی است، اما این امر بدان معنا نیست که ما باید گزینه نظامی که یک اقدام احمقانه است را انتخاب کنیم.
۱