آخرین اخبار اوراق گواهی سپرده

در جریان سیاست های انقباضی، بانک مرکزی برای تأمین مالی بانک های کشور سعی دارد از روش های غیر تورمی استفاده کند. یکی از روش های مناسب برای تامین مالی همزمان با سیاست‌های انقباضی پولی استفاده از اوراق گواهی اعتبار مولد است که می‌تواند بدون افزایش نقدینگی تامین مالی کند.
شاخص کل فرابورس در تیرماه 1401 با کاهش هزار و 130 واحدی به عدد 19 هزار و 540 واحد رسید که نشان دهنده بازدهی منفی 5.5 درصدی این بازار بود. این شاخص در 13 روز از 19 روز معاملاتی تیر ماه نزولی بود. ارزش معاملات فرابورس در این ماه به 660 هزار میلیارد تومان رسید.
۱