پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • سیاست انقباضی بانک مرکزی

  بانک مرکزی هر هفته برای کنترل نقدینگی بانکها دو بازار برگزار می کند که نقش مهمی در کنترل تورم دارند.

  ۰ مشاهده ۰۳:۰۴
 • بانک ‌ها از عملیات بازار باز استقبال می ‌کنند ؟

  با انجام عملیات بازار باز که یکی از ابزارهای اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی است، بانک ها موظف به نگهداری ۳ درصد از سپرده هایشان به صورت اوراق دولتی شدند و از این طریق بانک مرکزی توانست برای اوراق دولتی تقاضا ایجاد کند.

  ۰ مشاهده ۰۴:۳۹
 • عملیات بازار باز چه کمکی به بانک ها می کند ؟

  بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی از ابزارهای مستقیم و غیر مستقیمی استفاده می کند که عملیات بازار باز، یکی از ابزارهای غیر مستقیم است.

  ۰ مشاهده ۰۴:۳۰
 • مدیریت نرخ بهره بین بانکی ممکن است؟

  بانک مرکزی قرار است از طریق عملیات بازار باز،‌ ریل جدیدی را در سیاست‌گذاری پولی پیاده کند.

  ۰ مشاهده ۴۰:۲۶
۱