آخرین اخبار بحران ترکیه

اظهارات مشاور ارشد نشان می‌دهد که اردوغان خواهان اقتصادی مبتنی بر صادرات، رشد بیشتر و استقلال اقتصادی است. اما در نتیجه آن ترک‌ها فقیرتر می‌شوند.
طرفداران پارلمانتاریسم در ترکیه مطمئنند اگر هر کسی جز اردوغان در سال 2023 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، سیستم ریاستی را کنار خواهد گذاشت. اما احتمالا این تصور درستی نباشد چرا که جذابیت قدرت بسیار بالاست، و سیستم های ریاستی در برابر تغییر از خود مقاومت نشان می دهند.
روز گذشته هزاران نفر از مردم ترکیه در اعتراض به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی این کشور به خیابان‌های استانبول آمدند.
۱