آخرین اخبار بسط پول بازار باز

​پانزدهمین مرحله بازار باز در هفته منتهی به 21 تیرماه برگزار شده و طی آن بانک مرکزی برای سومین هفته متوالی تقریبا 60 هزار میلیارد تومان پول در بانک ها بسط داد. در کنار رشد عملیات در بازار باز، نرخ سود در این معاملات نیز به 20.91 درصد رسیده که در تاریخ برگزاری بازار باز بی سابقه بوده است.
بازار باز در هفته چهارم خرداد سه اتفاق مهم را ثبت کرد. این رویداد ها علامتی از تغییر سیاست پولی بانک مرکزی در این بازار بوده که به نوعی نشان می دهد این نهاد رویکرد تصمیم به کاهش تزریق پول در بانک ها گرفته است. از سوی دیگر برخی بهبود نقدینگی نهادهای مالی را عامل مهم دیگر می دانند.
بانک مرکزی در هفته دوم خرداد امسال، 74 هزار و 800 میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار باز منتشر شده که نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته است. مهم ترین اتفاق در این بازار رشد نرخ سود در بازار باز بوده که در حدود 19.10 درصد بوده است. بالاترین نرخ سود در 15 هفته گذشته.
۱