آخرین اخبار بیکاری مردان

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بازار کار اقتصاد ایران، نرخ اشتغال ناقص مردان در تابستان سال جاری 10 درصد برآورد شده است. این رقم پایین‌ترین نرخ اشتغال ناقص مردان در ده فصل گذشته محسوب می شود.
علی رغم افزایش نرخ مشارکت زنان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، در همین بازه زمانی نرخ بیکاری زنان نیز کاهش یافته است، این امر نشان دهنده بهبود وضعیت اشتغال زنان در اقتصاد ایران است.
5اقتصاددان کشور در بیانیه ای با اشاره به التهابات موجود در ایران شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم. ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود.
بررسی ها نشان می دهد اشتغال ناقص مردان در بهار امسال نسبت به بهار سال 1400 کاهش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد نسبت اشتغال از بالای 40 درصد در طی سه سال گذشته در بهار امسال به حدود 37 درصد رسیده است.
داده های بازار کار کشور نشان می دهد در یک سال اخیر زنان به نسبت مردان با افزایش بیکاری بیشتری مواجه شده اند.
نسبت اشتغال مردان در بهار امسال حدود 62.5 درصد برآورد شده، این شاخص دز سال 98 نزدیک به 65 درصد بوده است.
سهم زنان از جمعیت فعال اقتصاد کشور در بهار امسال حدود 17 درصد برآورد شده است، این در حالیست که سهم زنان از کل بیکاران کشور نزدیک به 30 درصد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم زنان از تعداد شاغلین کل کشور در بهار سال جاری حدود 15 درصد بوده است، همچنین بخش قابل توجهی از زنان در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
۱