آخرین اخبار تاریخ سررسید اوراق

درنیمه آذر بورسی ها در خرید اوراق از بانک ها پیشی گرفته و نهادهای مالی برای دومین هفته متوالی هیچ مشارکتی در بازار اولیه ثبت نکردند. روند حجم کلی معاملات نیز نشان می دهد تمایل مشتریان از خرید در این بازار مسیری کاهشی داشته است.
مشارکت بورسی ها در خرید اوراق بازار اولیه در هفته اول آذر به حد اقل خود رسیده و موجب شد مجموع خرید اوراق 94 درصد کمتر از هفته قبل شود. به نظر می رسد این کاهش معلول افزایش در تاریخ سررسید اوراق بوده است.
بازار اولیه جراج اوراق بدهی پس از یک ماه سکوت خود را شکست.بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد برای 18 آبان 10 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه می کند. دلیل شکست سکوت مجوز جدید سران به دولت رئیسی بود؟
۱