آخرین اخبار تاریخ سررسید اوراق بدهی

در هفته سوم مرداد ماه مرحله دوازدهم حراج اوراق بدهی برگزار شد.‌ آمارهای وزارت اقتصاد در این خصوص نشان می دهد در مجموع حراج این هفته تنها 166 میلیارد تومان اوراق فروخته شده که کف معاملات این بازار در بازه سه ماهه بوده است. نکته مهم دیگر در رصد معاملات سومین مشارکت صفر بانکی ها در خرید اوراق بدهی دولتی بود.
در مرحله یازدهم حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری، بانک ها بیشترین سهم را داشته و تمامی اوراق اراد 106 را خریداری کردند. همین موضوع موجب شد تا دولت 3 هزار و 500 میلیارد تومان دیگر اوراق برای حراج دوازدهم به بازار اولیه تزریق کند.
بازار باز سه سال است که به اقتصاد ایران اضافه شده تا بانک مرکزی از طریق آن بتواند نقدینگی بانک ها را کنترل کند. در هفته سوم تیرماه نرخ سود بازار باز در جهشی بی سابقه به بالاترین حد هفتگی تاریخی خود رسیده و یک گام دیگر به 21 درصد نزدیک شد. بررسی بسط پول در این بازار نشان می دهد ضمن ثبات هفتگی تزریق پول در بازار باز اما نرخ پذیرش اوراق بدهی دولتی صعودی تر شده است.
حجم اوراق فروخته شده در بازار اولیه به رکورد خود در بازه یک ماه و نیمه رسید. از آن جا که نرخ سود دراین بازار برای معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است می توان رشد معاملات را در نتیجه افزایش نرخ سود دانست.این شاخص برای دومین هفته متوالی فراتر از 21.7 ثبت شده است.
در هفته ششم برگزاری بازار اولیه دو دسته اوراق در بازار عرضه شد. بررسی‌ها از معاملات این هفته نشان می‌دهد از میزان اراد عرضه شده در بازار، 17.45 به فروش رسیده است. در این میان بورسی‌ها ارادی که نرخ سود بالاتری داشته را خریداری کرده و بانکی‌ها متمایل‌تر به اوراقی بوده‌اند که تاریخ سررسید کوتاه مدت‌تری داشته است.
در هفته چهارم خرداد 1401 حجم خرید اوراق به کمترین سطح خود در سال جاری رسیده است. این کاهش هم سو با افت نرخ سود موزون در بازار اولیه بوده است. بررسی ها نشان می دهد تمایل بانک ها به تاریخ سررسید اوراق بیشتر از نرخ سود بوده است.
در مرحله دوم فروش اوراق بدهی دولتی بانک ها و نهاد های تامین سرمایه در حدود 3 هزار و 10 میلیارد تومان خریداری کردند.در این هفته خرید بانک ها رشدی 500 درصدی داشته که سهم بالای آن اوراق با سررسید کوتاه مدت تر بوده است. این در حالی است که برای بورسی ها نرخ سود اهمیت بیشتری داشته است.
بررسی ویژگی اوراق فروخته شده در بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی نشان می دهد نرخ سود بالا عامل مهمی در جذب مشتریان بانکی در این بازار بوده است. این در حالی است که تاریخ سررسید کوتاه مدت برای بورسی ها از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
بررسی هفته نخست فروش اوراق بدهی دولتی در سال 1401 نشان از سه تفاوت عمده این معاملات در بازار های مختلف بوده است. نرخ سود موثر اوراق بدهی دولتی در این بازار برابر با 21.63 درصد بوده که از موقعیت مشابه خود در سال های گذشته بالاتر بوده است.
نخستین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در سال 1401 برگزار شد و طی آن دولت موفق شد 3 هزار و 570 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. از این میزان 91.6 درصد سهم بورسی ها بوده و سهم بانک ها از این خرید تقریبا 8.4 درصد بوده است. به عبارت دیگر نهادهای تامین سرمایه مشارکت بیشتری را در این بازار به ثبت رسانده اند.
۱ ۲