آخرین اخبار توافق ۲۵ ساله

۰۲:۰۲
جواد اوجی، وزیر نفت با حضور در یک برنامه تلویزیونی از اولویت دولت سیزدهم که توسعه میدان های نفت و گاز است سخن گفت.
واقعیت این است که، اگرچه پکن و ایران بر سر یک همکاری استراتژیک و اقتصادی بلندمدت به توافق رسیده اند، اما این مسئله تا حد زیادی به این بستگی دارد که مذاکرات برجام به نقطه مثبتی ختم شود یا خیر. ظاهراً پکن حتی ممکن است از نفوذ خود به عنوان یک شریک استراتژیک برای پذیرش توافق از سوی تهران به جهت رفع موانع تحریم‌ها استفاده کند.
ویلیام فیگوئروآ متخصص روابط تاریخی و معاصر چین و ایران معتقد است «ممکن است خروج ایالات متحده از برجام، ایران را به سوی «نگاه به شرق» سوق داده باشد، اما دولت چین همچنان به جهات مختلف می‌نگرد». وی می‌گوید:«روابط ایران و آمریکا در واقع پیش نیاز طرف چینی برای پیگیری انواع پروژه ها و حمایت هایی است که در توافقنامه همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین نشان داده شده است... آنها چه قبل و چه بعد از توافق…
تهران و پکن از آغاز مرحله اجرایی توافق ۲۵ ساله خبر می‌دهند و به باور ناظران در میانه روزهای حساس راند هشتم مذاکرات احیای برجام، سیگنال مهمی به وین ارسال می‌کنند.
۱