آخرین اخبار تورم دهک اول

تورم نقطه ای 3 دهک اول در تیر ماه به فراتر از 60 درصد رسیده و بالاترین میزان را در سال های اخیر ثبت کرده است. برخی معتقدند تفاوت وزن خوراکیها در سبد مصرفی کم درآمد ها موجب شده تا فاصله تورم میان دهک اول و دهک دهم به 17 واحد درصد برسد که در 5 سال اخیر سابقه نداشته است.
اکوایران: تورم سالانه فقیر ترین دهک جامعه در خرداد 1401 بالغ بر 42 درصد به ثبت رسیده است، این بالاترین نرخ تورم سالانه در میان تمامی دهک های هزینه ای است.
حذف یارانه از قیمت خوراکی ها در سال جاری خود را در تورم خرداد ماه نشان داد. به عبارت دیگر افزایش تورم خوراکی ها موجب شد تا گروه های کم در آمدتر جامعه تورم بالاتری را تجربه کنند. در همین خصوص براساس داده های مرکز آمار، تورم نقطه ای دهک های اول و دوم بیش از 60 درصد به ثبت رسیده که بالاترین سطح را در سال های اخیر داشته است.
تورم اردیبهشت در خانه پردرآمد ها رشد بیشتری داشته است. بررسی رشد تورم در این ماه نشان می دهد رشد قیمت ها به اوج هفت ماهه رسیده و رشد بیشتر تورم در سبد غیرخوراکی ها سبب شده تا تورم دهک دهم به بیشترین سطح خود برسد.
تورم به تفکیک دهک ها در کشور نشان می دهد در سال 1400 تورم هشت دهک نخستین به اوج خود در سال های اخیر رسیده اما این متغیر در دهک های پر درآمد تر با افت سرعت مواجه شده است. در همین رابطه تورم دهک اول برابر با 42.7 درصد بوده که 2.56 واحد درصد از تورم کل کشور بالاتر بوده است.
تورم ماهانه کم درآمدها در میانه زمستان از دهک های بالاتر سبقت گرفته است. ضمن سطح بالای تورم خوراکی ها در این بخش مشاهده می شود تورم ماهانه در کالاهای غیرخوراکی دهک های ابتدایی بالاترین رکورد را در بهمن 6 سال اخیر ثبت کرده است.
۱