آخرین اخبار تورم سالانه 1401

اکوایران: تورم سالانه فقیر ترین دهک جامعه در خرداد 1401 بالغ بر 42 درصد به ثبت رسیده است، این بالاترین نرخ تورم سالانه در میان تمامی دهک های هزینه ای است.
تورم سالانه فقیر ترین دهک جامعه در اردیبهشت ماه 41.2 درصد برآورد شده است، این بالاترین تورم به ثبت رسیده در میان تمامی دهک ها است.
تورم اردیبهشت 1401 برابر با 3.5 درصد ثبت شده و از ماه قبل 0.2 واحد درصد فزونی یافت. بررسی این آمار در ماه های قبل نشان می دهد این بالاترین رکورد تورم ماهانه در 7 ماه اخیر بوده است.
۱