آخرین اخبار تورم نقطه ای بهمن 1401

بررسی تورم در میانه زمستان امسال نشان می دهد تورم نقطه ای به رکورد هفت ماهه رسیده است. در این میان استان سیستان و بلوچستان با تورمی نزدیک به 68 درصد رکورددار تورم نقطه ای کشور بوده است. با این حال با احتساب وضعیت ماهانه و نقطه ای در این ماه مشاهده می شود وضعیت چهارمحال و بختیاری به نوعی از زوایای متعدد، در کشور وخیم تر بوده است.
اکوایران: تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در بهمن امسال برابر با 70.5 درصد ثبت شد. با وجود سطح بالای این شاخص اما داده‌های آماری در این مقطع نشان می‌دهد که همچنان پایین‌تر از وضعیت تورمی ابتدای تابستان است. آنچه به عقیده برخی، آژیر تورمی در کشور محسوب می‌شود، رکوردزنی تورم در بخش غیرخوراکی‌ها است که به بالاترین سطح 10 ساله رسیده است.
طبق داده های مرکز آمار، باوجود آن که سرعت رشد ماهانه قیمت های بهمن از از ماه قبل پایین تر آمده اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد. بررسی های آماری نیز نشان می دهد افزایش قیمت گوشت و سبزی در این ماه مهم ترین دلایل افزایش تورم در این مقطع بوده است. در ادامه مشاهده می شود تورم نقطه ای خوراکی ها نیز از مرز 70 درصد عبور کرد.
۱