آخرین اخبار تورم نهاده های ساختمانی

روند تورم هزینه‌های ساخت و ساز مسکن حاکی از رشد قیمت‌ها در این بازار تهران بوده است. طبق داده‌های مرکز آمار مقایسه فصلی تورم نهاده های ساختمانی تهران نشان می‌دهد این شاخص اکنون به سومین رکورد خود در دهه 90 رسیده است. طبق بررسی‌ها بیشترین رشد فصلی نیز در بخش سیمان رقم خورده است.
تورم مسکن تهران را دو مرکز محاسبه کردند. هر دو می گویند رشد ماهانه قیمت در این بازار حداقل در 15 ماه اخیر بی سابقه بوده است. در شرایطی که برخی ها معتقدند احتمالا این تورم سریعا در مسیر سراشیبی قرار می گیرد مرکز آمار یک شاخص دیگر ضمیمه می کند. این شاخص نشان می دهد احتمال نزولی شدن تورم کمی بعید به نظر می رسد.
۱