آخرین اخبار تورم کرمانشاه

۰۱:۲۳
تورم مهر ماه به تفکیک استانی در کشور نشان می دهد استان کرمان بیشترین میزان تورم را در مهر ماه تجربه کرده و وخیم ترین استان از این حیث قلمدادمی شود. طبق آمارها این منطقه بالاترین تورم ماهانه در مهر را داشته و در بخش نقطه ای نیز با تورم 44.1 درصدی در سطح بالایی قرار گرفته است.
۱