آخرین اخبار حقوق کارمندان

۰۰:۴۹
حقوق کارمندان بانک ها در سال 1399 در بازه بین 7 تا 17 میلیون تومان قرار داشته است.
کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال افزایش وام ازدواج و حداقل حقوق در سال آینده است.
۰۳:۵۶
دولت سیزدهم یکی از سخت‌گیرانه‌ترین تصمیمات را برای حقوق کارمندان در اولین بودجه تقدیمی خود گرفت. حقوق کارمندان به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد که این میزان نسبت به دو سال گذشته هم کمتر است.
۱