آخرین اخبار حقوق کارگری

هرساله یکی از مسائل چالشی دولت‌ها، تعیین میزان افزایش دستمزد کارمندان و کارگران است. این افزایش به عبارتی تعدیل کردن حقوق مزد بگیران با تورم است.
۰۲:۲۹
هرساله یکی از مسائل چالشی دولت‌ها، تعیین میزان افزایش دستمزد کارمندان و کارگران است. این افزایش به عبارتی تعدیل کردن حقوق مزد بگیران با تورم است.
۱