آخرین اخبار حمل و نقل هوایی

۰۳:۳۱
آمارهای تاخیر در پروازها و فرودهای اضطراری، از خبرهای چندان خوبی در باره وضعیت صنعت هوایی کشور حکایت نمی کنند. طی ۱۱ روز ۶ نقص فنی در پروازهای مسافربری کشور اتفاق افتاده است.
۰۲:۰۸
استفاده بعضی از مسافران حمل و نقل هوایی از نتیجه جعلی تست کرونا هشداری بود که اخیر از طرف وزیر راه و شهرسازی شنیده شد.
۱