آخرین اخبار خانه باغ

اکوایران:‌ اولین گام عملیاتی برای بازنگری در مصوبه خانه باغ برداشته شد. یکی از اعضای شورای شهر ششم خبر داده است با حضور اعضای ادوار گذشته شورای شهر تهران و برخی از مدیران شهری دو مصوبه خانه باغ و برج باغ مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفته است و قرار بر این شده این جلسات برای رسیدن به راه حل سوم ادامه پیدا کند.
اکوایران :‌مهدی چمران رییس شورای شهر تهران به اعضای شورای شهر تهران گفته است به جای دو مصوبه برج باغ و خانه باغ به دنبال راه سومی باشند که امکان خانه سازی در باغات را فراهم کند .
۱