آخرین اخبار دانه های روغنی

اکوایران: کمبود دانه های روغنی در کشور موجب شد تا وزارت صمت به منظور تامین روغن خام سود بازرگانی این اقلام را صفر کند.
اکوایران:‌ اولین محموله از محل قرارداد 2 هزار تُنی خرید روغن خام با قزاقستان وارد کشور شد.
اکوایران: جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا دنیا در کنار کمبود غلات با کمبود دانه های روغنی نیز روبرو شود؛ چالشی که موجب شد تا دنیا به میدان رقابت برای خرید غلات و دانه های روغنی تبدیل شود.
اکوایران: جریان تجاری ایران با روسیه و اوکراین در دوماه ابتدایی جنگ بین دو کشور تغییر قابل توجهی داشته است؛ بطوریکه هرچند واردات ایران از روسیه هرچمئ افزایش داشته، اما تجارت با اوکراین تقریبا به صفر رسیده است.
۱