آخرین اخبار رشد اقتصاد

بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاری در ساختمان در بهار امسال منفی بوده، این در حالیست که انباشت سرمایه در ماشین آلات در همین فصل مثبت برآورد شده است.
در 3 ماه نخست سال جاری رشد تولید صنایع با محدودیت شدید مالی مثبت بوده است، این موضوع حداقل در سال جاری از محدودیت مالی رفع اتهام می کند.
سهم گروه صنعت از حجم اقتصاد ایران از 54 درصد در سال 89 به 39 درصد در سال 1400 رسیده است، همچنین در سال های گذشته به مرور سهم بخش خدمات از کیک اقتصادی بیشتر شده است.
رشد انباشت سرمایه در سال 1400 صفر درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که در سال 99 رشد این شاخص بالغ بر 3 درصد بوده است.
رشد تولید کالاهای مصرفی در فروردین و اردیبشهت 1401 منفی به ثبت رسیده است، این امر میتواند باعث کاهش عرضه این نوع کالاها در ماه های آتی و بروز تورم شود.
کندی شدید اقتصاد چین ناشی از قوانین سختگیرانه آن برای مقابله با کووید صفر و دور شدن پکن از اتکای سنتی به تقاضای خارجی، تردیدهایی را در مورد میزان مشارکت این کشور در تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی آینده ایجاد کرده است.
رشد تولید صنایع در دومین ماه سال 1401 همچنان منفی بود. این پنچمین ماه متوالی است که رشد تولید صنایع شرکت های بورسی منفی به ثبت رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد در یکسال گذشته محدودیت مالی نمی تواند دلیل عدم رشد تولید در صنایع اقتصاد ایران باشد.
اکو ایران: اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن در نه ماه ابتدایی سال جاری، رشدی صفر درصدی داشته است. عدم افزایش تولید در این بخش ناشی از افت رشد اقتصادی در بخش ساختمان و استخراج معدن بوده است.
۰۱:۵۷
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود نشانه‌هایی از تعدیل تحریم نفتی ایران ارائه می‌دهد.
۱ ۲