آخرین اخبار زاینده رود

۱۰:۱۳
تجمع و تحصن اصفهانی‌ها بر بستر خشک زاینده رود از دیروز صبح وارد فاز تازه‌ای شد.
چرا حوضه آبریز زاینده رود که از آن به عنوان بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران یاد می شود دچار بحران خشکسالی شد؟
۲۳:۵۴
صدها نفر از مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به خشکی زاینده رود در بستر این رودخانه خشک دست به اعتراض زدند.
۱۱:۰۳
اعتراض کشاورزان شرق اصفهان به کمبود آب که چندین سال است با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کنند، این روزها وارد فاز تازه‌ای شده و آنها با تجمع در بستر خشک زاینده‌ رود برای رفع مشکلشان راه‌حل عملی می‌خواهند، مطالبه‌ای که بخش بزرگی از خبرهای آخر هفته گذشته را به خودش اختصاص داده بود، در کنار این خبر سخنان روز چهارشنبه رهبری، مرگ ارشید زاهدی و آلوده‌تر شدن هوای کلانشهرها توجه زیادی به خودش جلب کرد.
۱۰:۵۴
دیروز در حالی که تجمع کشاورزان اصفهانی در بستر خشک زاینده رود به روز دهمین روز خودش می‌رسید، ایده های مختلفی برای حل بحران شنیده می‌شد.
اعتراض به خشکی زاینده رود امروز هم ادامه داشت و جمعی از کشاورزان و اهالی اصفهان در واکنش به خشک شدن این رودخانه دست به اعتراض در بستر خشکیده زاینده‌‌رود زدند.
۰۲:۱۶
طی یک ماه گذشته رئیس جمهور شخصا در یازده مورد دستور صادر کرده است، از رسیدگی به وضعیت سیل‌زده‌های آذربایجان تا جاری شدن آب در زاینده‌رود. مرور این دستورات یک سوال و یک آرزو برایمان به وجود می‌آورد.
۱